Školica za MRVICE Holi Kids

Sredom u 17 h i subotom u 10h!
Grupa je  mala, 5 do 6 mališana
Zašto nam je ovaj program potreban?
Postoji velika potreba da se sa decom u ovom uzrastu krene
sa stimulacijom razvoja mišljenja.
Inhibicije koje imaju od strane igrica i crtanih filmova  su ogromne.
Trenutno je epidemija poremećaja ponašanja kod potpuno zdrave dece.
Većina dece kasni sa razvojem govora.
Tehnologija napreduje i deca moraju ići u korak sa njom.
Ali, prvo moraju savladati bazična znanja i veštine.

školica za mrvice Holi

Šta obuhvata program ?

Aktivnosti za stimulaciju razvoja socijalnih veština

  • opšte motoričke spretnosti
  • vizuomotorne koordinacije
  • manipulatorne spretnosti
  • fine motorike i grafomotorike
  • percepcije, pažnje, pamćenja
  • mišljenja i govora
  • kroz igru, zabavu i muziku

Edukator  je

Dipl. defektolog, master Danijela Marjanović, somatoped, bazalni terapeut

Danijela Marjanović instruktor BSS

Danijela Marjanović instruktor BSS

Članarina na mesečnom nivou je 4000 dinara.

Prijave i informacije 063 8661422