Školica za MRVICE

NOVO!

Ponedeljkom i petkom  u Holiju!
Edukativni program za decu uzrasta od 20 do 36 meseci 
Prepodnevna grupa od 9,30 do 11 h
Poslepodnevna grupa od 17 do 18,30 h
Grupe su male, 5 do 6 mališana
 
Zašto nam je ovaj program potreban?
Postoji velika potreba da se sa decom u ovom uzrastu krene
sa stimulacijom razvoja mišljenja.
Inhibicije koje imaju od strane igrica i crtanih filmova  su ogromne.
Trenutno je epidemija poremećaja ponašanja kod potpuno zdrave dece.
Većina dece kasni sa razvojem govora.
Tehnologija napreduje i deca moraju ići u korak sa njom.
Ali, prvo moraju savladati bazična znanja i veštine.

školica za mrvice Holi

Šta obuhvata program ?

Aktivnosti za stimulaciju razvoja socijalnih veština

  • opšte motoričke spretnosti
  • vizuomotorne koordinacije
  • manipulatorne spretnosti
  • fine motorike i grafomotorike
  • percepcije, pažnje, pamćenja
  • mišljenja i govora
  • kroz igru, zabavu i muziku

 

 

Edukatori su

Dipl. defektolog Danijela Marjanović, somatoped, bazalni terapeut

Dr Mirjana Mičović, pedijatar, holistički terapeut, bazalni terapeut

Dipl. defektolog Nana Majstorović, logoped, muzikoterapeut

školica za mrvice Holi

Članarina na mesečnom nivou je 6000 dinara.

Za dvoje dece, članarina  iznosi 5000 dinara.