holi holi beograd

holi holi beograd

II Škola za terapeute  Bazalne stimulacije u Holi Akademiji

Počinjemo 7. marta 2020. godine.

Upis je u toku.

Nakon uspešno završene prve škole ,

počinjemo sa drugom grupom profesionalaca, koji su

zainteresovani da savladaju ovu metodu i dobiju sertifikat

udruženja za BS Švajcarske, koji se priznaje u celom svetu.

Šta je bazalna stimulacija?

O ovoj metodi pogledajte na  http:// www.cerebralnaparaliza.com

Program je podeljen u 5 teorijskih  modula  ( jednom mesečno vikendi)

i 2 praktična modula.

Završni ispit je u junu 2020. godine.

obuka bazalna stimulacija holi

obuka bazalna stimulacija holi

Školu vode

Milenka Barović Ubović, sertifikovani instruktotor BS , Cirih

Danijela Marjanović, dipl. defektolog, somatoped, bazalni terapeut

Dr Mirjana Mićović, pedijatar, bazalni terapeut

 

 

holi akademija obuka za profesionalce

holi akademija obuka za profesionalce

PROGRAM OBUKE ZA BAZALNE TERAPEUTE

Od 7. marta do 7. juna 2020. godine ( 8 modula)

Obuka se održava subotom od 12 do 18 h i nedeljom od 10 do 16 h

Cena obuke za bazalne terapeute iznosi 60 000 dinara.

Uplata se može vršiti preko računa udruženja “Asklepios” ili lično.

Kontakt 060 6410399, 063 8661422

Prvi modul 7- 8. mart

Predavač dipl. defektolog, master Danijela Marjanović, somatoped, bazalni terapeut

Teme

Uvod u bazalnu stimulacija

Somatska stimulacija

Vežbe psihomotornog i senzomotornog razvoja

Rana stimulacija od rodjenja do godinu dana života

Dodir kao prvi komunikacioni kanal

Masaža, vrste masaža, teorija i praksa

 

Drugi modul 28 -29. mart

Predavač Dr Mirjana Mićović, pedijatar, holistički terapeut, bazalni terapeut

Teme

Uvod u bolje razumevanja ljudskog bića

Energija i vibracija kao osnov ljudskog postojanja

Vibratorna stimulacija

Tehnike disanja, praktično i teorijski

Autogeni trening, praktično i teorijski

Tehnike samopomoći, praktično i terapijski

Tehnike zasnovane na svesti, praktično i teorijski

Treći modul 11-12. april

Predavač Milka Raičević, VMS, aromaterapeut

Teme

Poreklo mirisa u prirodi

Fiziologija olfaktornog sstema ljudskog bića

Izvori lekovitoih mirisa i aroma u biljnom svetu

Načini ekstrakcije i proizvodnje aromatičnih ulja

Vrste aromatičnih ulja, praktično i teorijski

Medicinski značaj aromatičnih ulja

Psihiološki profil lilčnosti i aromatična ulja, praktično i teorijski

Predavači

dipl. defektolog, master Danijela Marjanović, somatoped, bazalni terapeut

dipl. istoričarka umetnosti Verica Ilić, slikarka, član ULUS-a

Teme

Terapija bojama, osnovna postavka

Uticaj boja na psihofizičko stanje čoveka

Emocije i boje ( radionica )

 

Četvrti modul 9-10. maj

Predavači

dipl. defektolog, master Danijela Marjanović, somatoped, bazalni terapeut

VMS Milka Raičević nutricionista, aromaterapeut

Dr Mirjana Mićović, pedijatar, holistički terapeut, bazalni terapeut

mr. Jasna Ristovski Lukić, muzikolog

Teme

Fiziologija ukusa i anatomija usne duplje

Sisanje , žvakanje, preživanje

Vežbe oralne praksije

Balansirana ishrana

Specijalne vrste ishrane

Načini obrade namirnica, prioprema obroka u zavisnosti od problematike pacijenta

Muzika- vibracija- energija

Osnovi muzikoterapije, muzika kao lek, teorija i praksa

Značaj muzike za razvoj buihevioralnih i kognitivnih funkcija ljudskog bića

Peti modul 25. maj i šesti modul 26. maj

Praktičan rad sa pacijentima

 

Sedmi i osmi modul 6 -7. jun

Predavač i ispitivač

Milenka Barović Ubović, sertifikovani instruktor BS, Švajcarska

Teme

Konceopt BS u EU

Rasprostranjenost, primena i rezultati BS u medicinskim centrima širom Evrope

Organizacija školovanja bazalnih terapeutra u Evropi

Bazalna stimulacija kao koncept nege u kućnim uslovima i kod pacijenata na palijativnom zbrinjavanju

Ispit, teorijski i praktični

Podela sertifikata Udruženja za Bazalnu stimulaciju Švajcarske i Udruženja Asklepios

Diskusija