holi kids filokafe

holi kids filokafe

Letnji ciklus filozofskih radionica Holi Kids

Celoga leta, održavaćemo filozofske radionice za decu

u okviru Holi Kids programa.

O programu možete videti na našoj filozofskoj  stranici