Danijela Marjanović Holi Kids

Danijela Marjanović Holi Kids

“Sa Dacom o ranom razvoju”

radionice za bebe i roditelje

Master defektologije, somatoped, Danijela Marjanović

nesebično deli sa roditeljima svoje dugogodišnje,

iskustvo u vezi značaja stimulacije ranog

psihomotornog razvoja.

Holi Kids Danijela Marjanovic somatoped

Holi Kids Danijela Marjanovic somatoped

Na radionicama roditeljima se na pristupačan

način  predstavlja problematika najranijeg uzrasta,

kao i način, kako pratiti dete i kako na vreme uočiti

da nešto nije u redu.

Takodje, roditelji se obučavaju kako da vežbaju sa decom

i sprovode različite vrste masaža.

Holi Kids škola plastelina

Informacije o terminima individualnog

i radioničarskog rada  možete dobiti na 063 8661422.

Dobrodošli u Holi Kids