radionice šoanskog u Holiju

Hola , Ola radionice

Ovo su  španske  jezičko, kulturne radionice za decu.

Pogodne su za uzrast  od 5 do 10 godina.

Dinamične su, zanimljive, pune pesme i igre.

Baš kao da su deca u Španiji!!!

časovi španskog u holiju

časovi španskog u holiju

Ko vodi radionicu španskog jezika?

Radionice vodi Jelena Žugić, profesor svetske književnosti.

Jelena je kao jedan od najboljih studenata Filološkog fakulteta

u Beogradu, magistrirala u Španiji i savladala španski i

portugalski jezik , njihovu kulturu i običaje.

španski u holiju

španski u holiju

Radionice traju sat i po.

Održavaju se svakog ponedeljka od 18 do 19, 30 h.

Mesečna članarina je 2000 dinara.

Prijava na 060 0624455