Botanika za decu

Botanika za decu  Holi Kids obuhvata časove uzgajanja sobnog bilja, bonsaia i pravljenje ikebana po tradicionalnim japanskim školama.

 

Holi Kids sobno bilje

Holi Kids sobno bilje

 

Šta je bonsai?

Prema pisanju sajta www. agromedia , reč bonsai u doslovnom prevodu znači stabaoce u posudi.

Bonsai nije drvo, već tehnika uzgoja minijaturnog drveta u maloj posudi.

Ova tehnika nastala je u Kini, iz koje je prenesena u Japan, gde se dalje razvijala i gde je dobila današnju formu.

 

Holi Kids bonsai

Holi Kids bonsai

 

Šta je ikebana ?

Prema pisanju sajta wikipedija sama reč ikebana može se prevesti kao cvetni aranžman ali i kao živi cvet.

Prava ikebana uveliko se razlikuje od običnog aranžmana. Osnovna je razlika između aranžmana i ikebane u duhovnoj pozadini iz koje proizlazi slaganje cveća .

Odatle su se razvili različiti stilovi ikebane.

Prema japancima , čovek je  u svojoj biti istovetan sa svime u prirodi . Kad japanac posmatra cvet on u njemu vidi prirodu, snagu zemlje i blagoslov sunca. Osećaj harmonije u svemu živom je smisao ikebane.

Ikebana se zasniva na ljubavi prema liniji, koja je tipično obeležje japanske umetnosti.

 

Holi Kids ikebana

Holi Kids ikebana

U Holi Kids programu i Holi Akadremiji, časove ikebane i uzgajanja bonsaia i sobnog bilja drži mr. biologije Natalija Rasulić