Holi kids Frojlih

Prof Frohlih, Dr Mirjana Mićović, somatoped Danijela Marjanović

V Osnovni kurs

Bazalne stimulacije – rana intervencija

Počinjemo  5. i 6. februara 2022. 

Upis je u toku.

Šta je bazalna stimulacija – rana intervencija?

Program je podeljen u

5 teorijskih 2 praktična modula.

BS spada u grupu eksluzivnih metoda,

kao rana intervencija,

čija primena u bilo kojoj

zdravstvenoj praksi,

državnoj ili privatnoj,

doprinosi da se kvalitet usluge

podigne  na svetski nivo .

Takodje je pogodna za

primenu u kućnim uslovima,

kada terapeut značajno osposobljava

i osnažuje , kako pacijenta

tako i celu porodicu.

holi holi beograd

holi holi beograd

Najčešća i najefikasnija primena je kod

 • novorodjenčadi rodjenih pod rizikom

 • dece sa poremećajima motorike

 • dece sa govorno jezičkim problemima

 • dece sa autizmom

 • ADHD, drugim poremećajima pažnje

 • osoba sa cerebralnom paralizom

 • osoba obolelih od multiple skleroze

 • osoba sa paraplegijom, parezama,

 • prilikom oporavka od teških povreda

 • kod demencije, Alchajmerove bolesti,

Holi Kids Bazalna stimulacija obuka za roditelje

U poslednje dve godine,

20 profesionalaca je uspešno

završilo školu BS  i dobilo  sertifikat

udruženja za BS Švajcarske,

koji se priznaje u celom svetu.

Polaznici dobijaju zvanje

Bazalni terapeut osnovnog stepena,

skola za bazalne terapeute holi kids

skola za bazalne terapeute holi kids

obuka bazalna stimulacija holi

obuka bazalna stimulacija holi

To znači da ovu metodu mogu primenjivati

 • u svojoj svakodnevnoj praksi
 • edukovati roditelje i staratelje svojih pacijenata

Nakon završene obuke za Osnovni stepen BS polaznici

nisu osposobljeni da edukuju stručnu javnost.

Ko može pohadjati Osnovni kurs BS

 • lekari svih specijalnosti

 • defektolozi svih profila

 • logopedi

 • psiholozi

 • viši strukovni fizioterapeuti

 • više medicinske sestre

holi bazalna stimulacija

holi bazalna stimulacija

Školu vode

Milenka Barović Ubović, sertifikovani instruktotor BS , Cirih

Danijela Marjanović, dipl. defektolog, somatoped, bazalni terapeut

Dr Mirjana Mićović, pedijatar, bazalni terapeut

 

Holi Kid Milenka Ubavić Barović

Milenka Ubavić Barović

 

Danijela Marjanović instruktor BSS

Danijela Marjanović

 

Mirjana Mićović instruktor bazalna stimulacija

Mirjana Mićović

 

PROGRAM OBUKE ZA BAZALNE TERAPEUTE

Od  5. februara do 5. juna 2022. godine ( 8 modula)

Obuka se održava dva puta mesečno,

subotom od 12 do 18 h i nedeljom od 10 do 16 h

Cena obuke za bazalne terapeute iznosi 60 000 dinara.

Uplata se može vršiti preko računa udruženja “Asklepios” ili lično.

Kontakt 060 6410399, 063 8661422

Prvi modul

Predavač Danijela Marjanović

Teme

Uvod u bazalnu stimulacija

Somatska stimulacija

Vežbe psihomotornog i senzomotornog razvoja

Rana stimulacija od rodjenja do godinu dana života

Dodir kao prvi komunikacioni kanal

Masaža, vrste masaža, teorija i praksa

Intervju dr Mirjana Mićović

Intervju dr Mirjana Mićović

Drugi modul

Predavač Mirjana Mićović

Teme

Uvod u bolje razumevanja ljudskog bića

Energija i vibracija kao osnov ljudskog postojanja

Vibratorna stimulacija

Tehnike disanja, praktično i teorijski

Autogeni trening, praktično i teorijski

Tehnike samopomoći, praktično i terapijski

Tehnike zasnovane na svesti, praktično i teorijski

Treći modul

Predavač Dr Gordana Marković, aromaterapeut

Danijela Marjanović

Teme

Poreklo mirisa u prirodi

Fiziologija olfaktornog sstema ljudskog bića

Izvori lekovitoih mirisa i aroma u biljnom svetu

Načini ekstrakcije i proizvodnje aromatičnih ulja

Vrste aromatičnih ulja, praktično i teorijski

Medicinski značaj aromatičnih ulja

Psihiološki profil lilčnosti i aromatična ulja, praktično i teorijski

Holi Kids škola plastelina

Holi Kids škola plastelina

Četvrti modul

Predavač

Profesorka Gordana Kapunac,slikarka

Dr Ljiljana Planić, holistički terapeut

Teme

Terapija bojama, osnovna postavka

Uticaj boja na psihofizičko stanje čoveka

Emocije i boje ( radionica )

bAZALNA STIMULACIJA hOLI kIDS

Bazalna stimulacija Holi Kids

Peti modul

Predavači

Mirjana Mićović

Dragana Rankov, terapeut zvukom, bazalni terape

Jelena Sekulić, muzički pedagog

Muzika- vibracija

Osnovi muzikoterapije, muzika kao lek, teorija i praksa

Značaj muzike za razvoj bihevioralnih i kognitivnih funkcija ljudskog bića

Obnavljanje  dosadašjeg gradiva šesti modul

 

Šesti modul

Praktičan rad sa pacijentima

 

Sedmi i osmi modul 

Predavač

Milenka Barović Ubović,

Teme

Konceopt BS u EU

Rasprostranjenost, primena i rezultati BS u medicinskim centrima širom Evrope

Organizacija školovanja bazalnih terapeutra u Evropi

Bazalna stimulacija kao koncept nege u kućnim uslovima i

kod pacijenata na palijativnom zbrinjavanju

 

Ispit, teorijski i praktični

Ispitivači Milenka Barović Ubović, Danijela Marjanović, Mirjana Mićović

Podela sertifikata Udruženja za Bazalnu stimulaciju Švajcarske i Udruženja Asklepios

Diskusija