Šta su igre u prirodi – šumska medicina, Forest Medicine,Holi Kids

Holi Kids igre u prirodi, parkovima i šumama, gde dolazi do aktivnog kontakta sa drvećem i biljkama i  poboljšanja opšteg fizičkog i mentalnog  zdravlja dece, spadaju medju najvažnije pedagoške i pedijatrijske prakse savremenog doba i nose naziv šumska medicina- Forest Medicine.

holi kids japanski vtr

Holi Kids japanski vrt

Kada i gde je šumska medicina – Forest Medicine priznata kao komplementarna grana medicine?

Od 1981.godine u Japanu je prema pisanju sajta Medical Spa Asopcijacija Srbije “ Forest medicine” ili “ Šumska medicina”  nova grana medicine koja uključuje u svoja istraživanja uticaj boravka u šumi na ljudsko zdravlje i predstavlja interdisciplinarnu nauku koja obuhvata elemente alternativne medicine, medicine bazirane na uticajima životne okoline i preventivne medicine .

Danas postoji preko sto istraživanja širom sveta, a najviše u Japanu u vezi zdravstvenih efekata kupanja u šumskom vazduhu, u kojima se navodi da ono utiče značajno na smanjivanje krvnog pritiska, srčani ritam, nivoe kortizona i aktivnosti simpatičkog nervnog sistema.

Među zemljama Evrope šumska medicina postala je znacajna karika u programima očuvanja javnog zdravlja u Finskoj, Norveskoj, Severnoj Irskoj i Škotskoj.

Na Balkanu, medju prvima, programe šumske medicine u oblastima zdravstvenog turizma i javnog zdravlja prepoznao je R&D tim Medikal SPA Asocijacije Srbije na čelu sa Prim. dr Goranom Isailović.

Holi Kids japanski vrt

Holi Kids japanski vrt

Umetnost i šumska medicina- Forest Medicine

Prema pisanju sajta Medical Spa Asocijacije Srbije  provođenje vremena u prirodi i primećivanje detalja u prirodi bila je inspiracija za umetnike tokom vekova.

Priroda nije samo pružala inspiraciju, već je takođe pružala brojne materijale koji mogu da se koriste da bi se proizvela prolazna umetnost, čiji je cilj povratak zemlji od koje se savremeni čovek otudjio, kao i razvoj kreativnih potencijala dece.

Holi Kids, MSPAS

Kupanje u šumskom kupatilu Shinrin Yoku, Forest Bathing

Kupanje u šumskom vazduhu (forest bathing trips) uključuje boravak u šumi u cilju relaksacije i rekreacije uz udisanje isparljivih supstanci koje se zovu fitoncidi (esencijalna ulja šumskog drveća – pr. ur.) koji su antimikrobna isparljiva organska jedinjenja.

Prema pisanju  SPA Findera, vodećeg sajta za praćenje trendova u SPA i Wellness industriji ,Forest bathing” (kupanje u šumskom vazduhu) zauzelo je  prvo mesto među trendovima za 2015. godinu.

Holi Kids fitoncidi

Holi Kids fitoncidi

Šumska medicina u “Holiju”

Radionice Igre u prirodi – šumska medicina  vodi u okviru “Holi Kids” programa Prim dr Gorana Isailović, dermatolog i vodeći svetski ekspert za Forest Medicine.

Holi Kids škola šumske medicine

Holi Kids škola šumske medicine