NVO “Asklepios”

Dr Aleksandra Kostića 17

11000 Beograd

PIB 108199371

Matični broj 28121997

Predsednica udruženja Dr Mirjana Mićović

 

Edukativni centar “Holi”

Holi Kids u Muzeju iluzija

Holi Kids u Muzeju iluzija