Radionice bontona i lepe komunikacije Holi Kids

Holi Kids bonton

Holi Kids bonton

Bonton ili lepo i uljudno ponašanje je osnov za početak dobre i kvalitetne komunikacije medju ljudima. U različitim delovima sveta, u skladu sa  običajima i kulturom , postoje i razni stilovi ponašanja, koje je potrebno naučiti i primeniti, kako bismo bili prihvaćeni i dobro uskladjeni sa socijalnim okruženjem. Grubo, bonton možemo podeliti na nekoliko kategorija :

  • bonton pozdravljanja
  • bonton u gostima
  • bontom upoznavanja
  • bonton na internetu
  • bonton na poslu
  • bonton organizacije proslava
  • bonton serviranja i posluživanja hrane i piča
  • bonton pisanja privatne i službene pošte i td.

 

Komunikacija

Komunikacija je osnovna aktivnost za uspostavljanje odnosa medju  ljudima i bazira se na  prenosu razumljivih informacija. Postoje grube podele komunikacije na verbalnu, tj. prenos informacija putem reči i neverbalnu, prenos informacija gestikulacijom i pokretima tela. Obe su veoma važne i mogu ukazivati na  iskrenost i verodostojnost informacija koje prenosimo. Na osnovu toga, postavljaju se temelji poverenja.

 

Radionice bontona i lepe komunikacije u Holi Kidsu vodi novinarka, komukolog Aleksandra Simić.

Holi Kids Aleksandra Simic

Holi Kids Aleksandra Simic