Radionice izrade lutaka  Holi kids program

Jovanka Pavlović – Značaj lutke u radu sa decom

Lutka je od davnina poznata i bila je čovekov pratilac, nekada za razne vrste obreda a do današnjeg dana za igru.
Za nju ne postoje starosne granice, voljena je i od starih i od mladih.
Pravi se od raznih vrsta materijala kao što su keramika, papir, krpe, drvo…

Sve one imaju nešto zajedničko – DUŠU

 

lutka i zdravlje dece

Vrste lutaka:

 

Lutka i zdravlje dece

U radu sa decom lutke  imaju razvojnu i korektivnu ulogu.
Razvijaju govor, motoriku i paznju, a to isto i koriguju i oslobadjaju.

Kroz dugogodišnji rad u radu sa lutkom zaključak je da uz lutku niko nije sam!

lutka i zdravlje dece

Lutkarske radionice vodi diplomirani defektolog Jovanka Pavlović, lutkarka.