Muzičko zabavištance Holi Kids

Muzičko zabavištance Holi Kids je umetnička radionica na kojoj deca komponujuproučavaju različite stilove muzike kroz istoriju. Himna  Holi Kids  je upravo nastala na ovim radionicama u toku leta 2019. godine uz stručnu pomoć muzikologa Jasne Lukić Risovksi.Na radionicama muzičkog zabavištanceta se razvija muzički ukus  dece.

Šta je muzika

Muzika je prema izvorima  sajta wikipedija  umjetnost stvaranja i kombiniranja zvukova koji, prema određenim zakonima fizike, fiziologije ljudskog organizma i formalnih konvencija izazivaju  emotivni stimulus preko slušnog aparata. Zvuk se može stvarati ljudskim glasom (pevanje) ili  instrumentima koji kroz akustične fenomene odražavaju stanje duha i emocija stvaraoca ( kompozitora ili izvodjača muzičkog dela).

Muzika nas oplemenjuje. U zavisnosti od našeg psihološkog i emotivnog stanja zavisi koju vrstu muzike ćemo slušati u datom trenutku. Muzika je lekovita za naše zdravlje.

Holi Kids muzičko zabavištance

Holi Kids muzičko zabavištance

 

Muzičko zabavištance u Holi Kidsu vodi muzikolog i muzikoterapeut Jasna Lukić Ristovski.