Joga za decu u Holiju

Više o efektima joge na zdravlje deteta vidite  na

https://holikids.asclepios.co/ostalo-holi-kids/joga-za-decu/

Časove joge vodi Jasmina Knežević, joga instruktorka

holi joga za decu

holi joga za decu

Termini

Subota 12,30 – 13,30 h Uzrast od 7 do 9 godina

Pogledajte kako Neva vežba.

Subota 13,45 – 14,45 h Uzrast od 10 do 12 godina

Članarina na mesečnom nivou je 2000 dinara.