Škola glume Holi Kids i Holi Akademija

Gluma je skup veština ( verbalna i neverbalna komunikacija, ples, pevanje ) kroz koje glumac, na svoj originalan način, oblikuje lik u odredjenom scenskom delu. Proživljavajući zadati lik i osvešćujući njegov  karakter i duhovno stanje, glumac ima priliku da mnogo nauči  o funkcionisanju ljudskog bića uopšte.

Gluma, pored toga što predstavlja umetnički odraz glumca, koristi se i u mnogim psihoterapijama kao podrška metodama.

U Holi Kids prigramu (  uzrast od 7 do 14 godina )  i Holi Akademiji (uzrast preko 15 godina ) školu glume i radionice psihodrame  vodi glumica Nina Linta Lazarević.

Holi Kids Nina Linta Lazarevic

Holi Kids Nina Linta Lazarevic